Moje ime je Andrea Štok i potruditi ću se da vam omogućim sve potrebno za kompletan odmor i uživanje za vrijeme dana provedenih u mojoj kući. Na usluzi sam 24 sata za vrijeme vašeg boravka.

Kontakt:
Andrea Štok
Turan 283, Bakar
stok.andrea@gmail.com
+38598862005
+385998449836

Kontakt jezici:
Hrvatski, engleski, talijanski, slabije njemački

Kontaktirajte me